Der er 6 billeder og beskrivelse

Klik på billedet tilbage til - BØGER

 

Kopi fra originalen fra venstre side.

Kr. 650

 

Danmarks Landbrug
Portrætgalleri

Udkommet den. 3 nov. 1906

Mål:30 x 21 Indbundet

Nr. 95
 


Der er rigtig mange sider
 hvert kapitel har deres egne sider 295+
som ses her under

Indhold oversigt.

I. del. I kapitel
Om Landbrugsministeriet

I. del II kapitel
Det KGL. Danske Landhusholdningsselskab

I. del. III. Kapitel
Husmandsbrugets udvikling

I. del. IV kapitel
Det Danske Hedeselskab

I. del. V. kapitel
Landbrugets Litteratur og Presse

I. del. VI. kapitel
Planteavlsforsøgs virksomheden i Danmark

I. del. VII. kapitel
Forsøgslaboratoriets virksomhed

I. del. VIII.  kapitel
Med sædekorn og markfrø gødning og foderstoffer

I del. XI. - X. kapitel
Arialets benyttelse og høstudbytte

I. del. XII. kapitel
Sukkerroedyrkningen

I. del. XIII. kapitel
Om landbrugsredskaber og maskiner

I. del. XIV. kapitel
Landbrugets andelsforetagender

I. del. XV. kapitel
Mælkeribruget

I. del. XVI. kapitel
Foreningen til dyrenes beskyttelse i Danmark.

I. del. XVII. - XVIII. kapitel
Den røde danske malkerace og Danmarks svineavl.

I. del. XIX. kapitel
Frederiksborghesten

I. del. XXL.- XXII. kapitel
Den jyske malkeged og faareavlen i Danmark

I. del. XXIII. kapitel
En fjerkræhistorie oversigt

I. del. XXIV. kapitel
Biavler i Danmark.

I. del. II. afsnit
Danmark dyrelægevæsen